Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sverige

All Stockholm events