Fresh Air: Paríž severu / Kino inak A4

Fresh Air: Paríž severu / Kino inak A4
Event Ended

English friendly - description below

París norðursins, réžia Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, IS, 95min., isl. s angl. tit.
Trailer: youtu.be/2cFqrKuDqaM

Mladý islandský režisér Hafsteinn Gunnar Sigurðsson osobne predstaví svoj posledný film o úteku pred svetom.

Hugi hľadal úkryt pred skúškami a trápeniami mestského života a preto sa rozhodol pre tichý život v malej dedine uprostred ničoho. Tu trávi svoje dni behaním, stretnutiami anonymných alkoholikov a učením sa portugalčiny na online kurze. No keď sa z ničoho nič objaví Hugiho odcudzený, značne pijúci otec, vratká rovnováha, na ktorej tak tvrdo pracoval, je ohrozená.


Hafsteinn Gunnar Sigurðsson v Bratislave osobne predstaví svoje dva celovečerné filmy, drámy s dávkou typického severského humoru, dva príbehy, silne späté s islandskou prírodou. Jeho filmy sa premietali na festivaloch v San Sebastiáne, Turíne, Karlovych Varoch, či Tallinn Black Nights a časopís Variety ho v roku 2012 zaradil do výberu Ten European Directors to Watch.
Taktiež: 20. marec, Fresh Air: Doprava doľava / Kino inak A4

Vstupné: 3 €

Film sa premieta v rámci projektu Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, v celkovej výške 160 430 €.

-----------ENGLISH ----------

Paris of the North
París norðursins, dir. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, IS, 95min., Icelandic with English subs
Trailer: youtu.be/2cFqrKuDqaM

Seeking shelter from the trials and tribulations of city life, Hugi has built a quiet existence for himself in a tiny village in the middle of nowhere. Here, he passes his days jogging, attending AA meetings and taking Portuguese lessons online. But when Hugi’s estranged, boozy father shows up out of the blue, the precarious balance he has worked so hard to achieve is tested to the limit.

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson wil personally present his two features, dramas with typical deadpan humor; two stories closely intertwined with Icelandic nature. His films were presented at festivals in San Sebastián, Torino, Karlovy Vary or Tallinn Black Nights. In 2012 he was featured in Variety Ten European Directors to Watch.

Entry: 3 €

All Bratislava events