Podpisová akcia petície Za triezvu drogovú politiku

Podpisová akcia petície Za triezvu drogovú politiku
Event Ended
01 Oct 00:00 - 23:59

Slovensko

Event Ended

Podpisová akcia za drogovú politiku založenú na vedeckých poznatkoch a znižovaní rizík (harm reduction) namiesto represie.

Podpíšte petíciu tu: http://drogovapolitika.sk/kampan/peticia


Text petície:

"My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyzývame vládu Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky, aby prijali právne predpisy, ktoré:

1. dekriminalizujú držbu omamných a psychotropných látok v nepatrnom množstve pre potreby užívateľa,

2. dekriminalizujú pestovanie rastlín konopy v nepatrnom množstve,

3. ustanovia, že výnosy z pokút za drogové priestupky môžu byť použité výhradne na účely drogovej prevencie a osvety,

4. ustanovia, že mladiství užívatelia môžu namiesto pokuty za drogový priestupok absolvovať preventívny vzdelávací program alebo liečbu závislosti,

5. umožnia na liečebné účely legálne prechovávať a užívať látku CBD, ktorá je súčasťou rastlín konopy a nemá psychoaktívne účinky,

6. ustanovia, že súd môže upustiť od potrestania, ak páchateľ menej závažného drogového trestného činu dobrovoľne absolvuje liečbu závislosti,

7. ustanovia objektívny spôsob určovania množstiev omamných a psychotropných látok v trestnom konaní na základe kvantity (hmotnosť alebo počet kusov)."

Podpíšte petíciu tu: http://drogovapolitika.sk/kampan/peticia

All Bratislava events