Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen
Event Ended
Event Ended

Kvalitet i barnehagen er avgjørende for barns utvikling og læring på både kort og lang sikt. På dette kurset løfter vi fram eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med både høy og lav kvalitet. Ut fra dette fremheves gode pedagogiske praksiser i barnehagen og den forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

Kursholder er May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og Høgskolen i Hedmark, Senter for profesjonsrettet utdanningsforskning.

All Oslo events