Humanistyka i nauki społeczne Doświadczenia Konteksty Wyzwania

Humanistyka i nauki społeczne Doświadczenia Konteksty Wyzwania
Event Ended

Nabór artykułów do monografii naukowej „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (tom 1)"

Termin nadsyłania artykułów: 29.09.2017 r.
Przewidywany termin wydania monografii: październik/listopad 2017 r.
Za udział w monografii przysługuje 5 pkt
Minimalna objętość artykułu to 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami)
Koszt: 240 zł (+23% VAT)
Inna objętość (wycena – wg proporcji)
Maksymalna liczba rozdziałów do opublikowania w ramach monografii: 3 (1 rozdział 5 pkt, 2 rozdziały 10 pkt, 3 rozdziały 15 pkt)
Autorzy otrzymają monografię w wersji wydrukowanej i elektronicznej.

Przyjmujemy teksty z następujących dyscyplin naukowych

A: Nauki humanistyczne:
dziennikarstwo,
filologia,
filozofia,
historia,
historia sztuki,
kulturoznawstwo,
literaturoznawstwo,
nauki o rodzinie,
nauki o sztuce,
nauki o zarządzaniu,
polonistyka,
praca socjalna,
religioznawstwo,
teologia.

A: Nauki społeczne:
antropologia,
nauki o bezpieczeństwie,
nauki o mediach,
nauki o obronności,
nauki o polityce,
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,
polityka społeczna,
pedagogika,
psychologia,
socjologia,
stosunki międzynarodowe,
studia nad rozwojem.

O zakwalifikowaniu artykułu do publikacji decydują wyniki recenzji. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publikowania i listą wydanych monografii naukowych.


Więcej informacji na stronie: http://exante.com.pl/monografie-naukowe/

All Wrocław events