Szkolenie Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna?

Szkolenie Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna?
Event Ended

Szkolenie dedykowane jest rodzicom, studentom oraz specjalistom pracującym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową i prowadzone jest w sposób interaktywny.

Program szkolenia:
1. Czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI).
2. W jaki sposób zmysły wpływają na całościowy rozwój człowieka.
3. Jakie trudności dziecka wynikają z zaburzeń Integracji Sensorycznej.
4. Jak określić wstępny profil sensoryczny dziecka.
5. Co łączy zabawę z gotowością przedszkolną i szkolną.
6. Dlaczego zabawa jest tak ważna w życiu dziecka i w jaki sposób nią kierować, żeby dziecko osiągnęło maksimum korzyści, kształtujących jego kompetencje.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych kompetencji.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Miejsce: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO, ul. Mikołajczyka 1 lok. 12, Warszawa – GOCŁAW

Koszt: 200 zł (cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych kompetencji).

Szkolenie prowadzone jest przez Panią Sylwię Lach. Pani Sylwia to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnostyki i Terapii Integracji Sensorycznej. Trener Smykomultisensoryki.
Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywała w państwowych i prywatnych placówkach edukacyjnych, mi. in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji na Pilickiej. Zajmuje się prowadzeniem terapii SI dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przeprowadzaniem diagnoz procesów przetwarzania sensorycznego głównie dzieci do 4 roku życia, a także prowadzeniem multisensorycznych zajęć grupowych w przedszkolach. Ponadto przez wiele lat związana była z branżą medyczno-farmaceutyczną, gdzie min. zajmowała się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla lekarzy.

Informacje oraz zapisy: 606 22 77 03, kontakt@centrumindygo.pl
www.centrumindygo.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

All Warsaw events