Szkolenie - Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii

Szkolenie - Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii
Event Ended
30 Sep 09:00 - 17:00

Fundacja Scolar, ul. Kubickiego 9

Event Ended

30 września 2017 r., rodziców oraz specjalistów, zapraszamy na szkolenie :

„ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII”

Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zaburzeniami za spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego

PROWADZĄCY lek. med. Ewa Urbanowicz – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta, lekarz z wieloletnim doświadczeniem, pracownik Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik zespołu diagnostycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji SCOLAR.

PLANOWANY CZAS 8 godzin (9:00 – 17:00)

CENA 200 zł (rodzice)/300 zł(specjaliści)

PROGRAM
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a) tiki, zespół Gilles de la Tourette’a
b) zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
c) zespół nadpobudliwości psychoruchowej
d) zaburzenia lękowe
e) zaburzenia nastroju
f) zaburzenia psychotyczne
g) zaburzenia snu
h) zaburzenia odżywiania
i) specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia)
j) zachowania agresywne i autoagresywne
k) zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby ujawniającej objawy ze spektrum autyzmu było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne

4. Całościowe zaburzenia rozwojowe - rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)

5. Poradnictwo genetyczne


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niedostatecznej frekwencji uczestników

All Warsaw events