Cybersikkerhedskonference

Cybersikkerhedskonference
Event Ended
Event Ended

I samarbejde med IDA inviterer Folk & Sikkerhed til konference om cybersikkerhed.
”På tide med nytænkning, innovation og handling - en samlet og koordineret tilgang til forebyggelse, imødegåelse og håndtering af cyberangreb".
Hvordan kan vi sammen forsvare Danmark, samfundet og den enkelte borger bedre mod cyberangreb. Emnet er højaktuelt ikke mindst set i lyset af det igangværende arbejde med forberedelserne til det nye forsvarsforlig og de mange gentagne og alvorlige cyberangreb i nyere tid.
Program:
08:30 - 09:00: Ankomst og registrering samt morgenbuffet

09:00 – 09:15: Velkomst og indledning ved Birgitte Hass, Direktør IT-Branchen

09:15 – 9:45: Behov for en koordinerende myndighed/instans eller paraplyorganisation? ved Karen Lund Petersen, associeret professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

O9:45 – 10:15: Internationalt cybersikkerhedssamvirke, ved Troels Ørting (TBC), Group Chief Security Officer (CSO) and Group Chief Information Security Officer (CISO) at Barclays. Tidligere IT- og Cybersikkerhedschef i EUROPOL.

10:15 – 10:45: Pause + networking

10:45 – 11:00.På tide med nytænkning, innovation og handling ved John Michael Foley, Center for offentlig og privat cybersikkerhedssamvirke (COPITS)

11:00 – 12:00: Paneldiskussion + debat. Politikerne får lejlighed til at kommentere oplæg og komme med deres forslag til forbedringer og tiltag i dialog med publikum og oplægsholdere samt moderator. Følgende politikere, MF, er inviteret og flere har allerede sagt ja, tak til deltagelse.

Ida Auken, MF (RV), Jan Rytkjær Callesen, MF (DF), Lisbeth Bech Poulsen, MF (SF), Michael Aastrup, MF (V), Trine Bramsen, MF (S), René Gade, MF (AL), Søren Søndergaard, MF (EL)

12:00 - 12:30: Frokostbuffet + Networking

Læs mere om konferencen: https://universe.ida.dk/arrangement/%C3%A5rets-vigtigste-cybersikkerhedskonference-den-21-september-323776/

Sted: Kalvebod Brygge 31 - 33, 1780 København V.

All Copenhagen events