Přehledné návody pro práci s pohledávkami

Přehledné návody pro práci s pohledávkami
Event Ended
Event Ended

Určeno: pro pracovníky finančního oddělení

Cíl/Anotace: Zabývat se jednotlivými operacemi s pohledávkami a zákonnými opravnými položkami. Stručně se podívat též na insolvenční zákon. Výklad je doplněn praktickými příklady.

Program semináře:
Definice pohledávky
Promlčení pohledávky a uznání dluhu
Zákonné opravné položky – souhrnné přehledy
Kurzové rozdíly u pohledávek a opravných položek
Postoupení pohledávky v účetnictví a daních
Odpis pohledávky v účetnictví a daních
Čas: 9 - 13 hodin
Cena: 1.200,- Kč bez DPH (studenti 300,- Kč)
V ceně semináře je zahrnuto malé občerstvení.

Přednášející:
Alice Šrámková Daňový poradce a účetní specialista pro oblast IFRS
M: alice.sramkova@fucik.cz T: +420 296 578 300
Alice Šrámková je daňovou poradkyní zapsanou u Komory daňových poradců ČR. Je členkou Národní účetní rady a Komory certifikovaných účetních. V rámci účetního poradenství se zaměřuje zejména na poradenství při aplikaci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a dále se věnuje expertnímu účetnímu poradenství se zaměřením na transakce a konsolidace.
V oblasti daní se zabývá daní z příjmů právnických osob.
Zároveň vykonává lektorskou a publikační činnost.
Alice hovoří anglicky.

Petra Vaněčková Manažer | Daňový poradce
M: petra.vaneckova@fucik.cz T: +420 296 578 300 LinkedIn LinkedIn
Petra Vaněčková působí v naší společnosti od roku 2003 a je manažerkou oddělení daní. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Je členkou Komory daňových poradců a členkou Komory auditorů ČR. Zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky. Zaměřuje se na otázky týkající se vazby účetnictví a daní.
Zajišťuje lektorskou činnost při interních vzdělávacích akcích, které jsou nedílnou součástí naší firemní kultury, a stará se tak o rozvoj všech našich zaměstnanců. Podílí se rovněž na externích seminářích a zabývá se také publikační činností.

All Prague events