Ako pochopiť a zlepšíť vzťahy?

Ako pochopiť a zlepšíť vzťahy?
Event Ended
07 Sep 09:00 - 08 Sep 12:00

Monsters Cafe and Bar, Rusovska cesta 50-56

Event Ended

Kurz - Poradenstvo v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti.

Vzťahy sú jednou z najdôležitejších tém, ktoré ľudia vo svojom živote riešia.
Sú reakciou na to, čo zo seba vysielate. Len čo meníte seba, menia sa Vám aj Vaše vzťahy.
Ak sa potrebujete a chcete zlepšiť vo vzťahovom pochopení a tiež sa naučiť techniky, ktorými sa vzťahy vo Vašom živote skvalitnia, je tu pre Vás príležitosť.

Kedy?
Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 22. júla 2017 - 23. júla 2017 v čase od 9.00 - 20.00 h.
Spolu to bude 14 dní v období 5 mesiacov, rozdelených na 5 častí. Prvá časť bude trvať 2 a každá ďalšia 3 za sebou idúce dni.

Kde?
V štýlovej kaviarni Monsters cafe v Bratislave.

V rámci kurzu si odpovieme na otázky ako:
- čo sa deje vo vzťahoch;
- prečo sa ku mne kolega/partner správa istým spôsobom;
- ako sa s ním/ňou rozprávať;
- ako na finančnú hojnosť;
- ako zmeniť programy mysle.

Kurz je vhodný pre osobný rozvoj, ale aj pre terapeutov, koučov či poradcov a je akreditovaný MŠ SR Poradca v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti.
Po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

Ak sa kurzu chcete zúčastniť, rezervujte si už dnes svoje miesto:
https://www.milara.sk/p/722/poradenstvo-v-oblasti-socialnych-vztahov-a-rozvoja-osobnosti.

Kurz sa bude konať vždy 2-3 dni v mesiaci v priebehu 5 mesiacov. Každý mesiac jedno stretnutie. Platba sa dá uhradiť jednorazovo so zľavou 10%, alebo pred začatím každej časti, mesačne po 125,60€.
Cena za jednu časť je 125,60€, za všetkých 5 sedení zaplatíte 628€.

Termíny:
7. - 8. septembra 2017 (vo štvrtok od 9:00 - 20.00 h, v piatok od 9.00 - 20.00 h)
5. - 7. októbra 2017 (vo štvrtok od 16.30 - 20.00 h, v piatok od 9.00 - 20.00 h, v sobotu od 9.00 - 16.30 h)
9.- 11. novembra 2017 (vo štvrtok od 16.30 - 20.00 h, v piatok od 9.00 - 20.00 h, v sobotu od 9.00 - 16.30 h)
7.- 9. december 2017 (vo štvrtok od 16.30 - 20.00 h, v piatok od 9.00 - 20.00 h, v sobotu od 9.00 - 16.30 h)
18.- 20. január 2018 (vo štvrtok od 16.30 - 20.00 h, v piatok od 9.00 - 20.00 h, v sobotu od 9.00 - 16.30 h)

Platbu za jedno stretnutie 125,6€ je nutné uhradiť vopred, číslo účtu je: SK57 1100 0029 4502 1037, VS 22072017, do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko.
Upozornenie:
Registráciu, prosím, vopred nahláste na e-mail: kontakt@milara.sk alebo na M: 0905/ 520 365, faktúru Vám zašleme mailom. V prípade, že záujemca kurz zruší 4 dní vopred, peniaze sa mu vrátia v plnej výške.
Pri platbe celej sumy vopred - do 18. júna 2017, Vám bude poskytnutá zľava na celý kurz vo výške 10%. Finálna cena kurzu po zľave je 565€.

Na každom stretnutí sa naučíte niečo o sebe, ale aj rôzne techniky ako sú neurolingvistické programovanie, rodinné figurové konštelácie, regresné techniky, ale aj transakčnú analýzu.
Ucelene sa pozrieme rôznymi prístupmi na vzťahy s druhými, ale aj svoju osobnosť. Naučíme sa chápať čo sa deje vo vzťahoch a ako so sebou pracovať.

Uvedomíme si jednotlivé štádia vývinu už počas prenatálneho vývoja - ako každý jeden mesiac ovplyvňuje vzťahy po celý život a spojíme to s Eriksonovou vývinovou téoriou.

Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potreby človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, metaprogramoch mysle z Neurolingvistického programovania a ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu - konzultanta pri práci s klientom.

Tešíme sa na Vás

Tím spol. Poradenstvo Milara

All Bratislava events