Port de Bras - Introduction

Port de Bras - Introduction
Event Ended
Event Ended

Port de bras je inspirováno prvky jógy a pilates. Jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují v souladu s hudbou posturální techniky, balanční cvičení a strečink. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky. Cvičení vede k uvolnění mysli i těla.
Seminář s Lucie Dědičová je určený nejen zájemcům o další pokračování ve studiu Port de Bras, ale i pilates instruktorům, kteří získané poznatky snadno začlení do svých lekcí.

All Prague events