Szkolenie z Czasu pracy kierowców i najnowszych przepisów

Szkolenie z Czasu pracy kierowców i najnowszych przepisów
Event Ended
06 Sep 10:00 - 16:00

Warshaw

Event Ended

Temat szkolenia: Czas pracy kierowców w 2017 r. – aktualny stan prawny
Koszt uczestnictwa: 599,00 zł netto + 23% VAT
Program:
1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy kierowców
2. Pojęcie czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców - podobieństwa i różnice
3. Definicje m. in. doby, tygodnia, kadry zarządzającej
4. Norma a wymiar czasu pracy
5. Sposób obliczania wymiaru czasu pracy
6. Dni ustawowo wolne od pracy
7. Pojęcia: wymiar, rozkład, okres rozliczeniowy, harmonogram czasu pracy
8. Najczęściej planowane błędy przy planowaniu czasu pracy
9. Okres rozliczeniowy – rodzaje oraz specyfika
10. Odpoczynek dobowy i tygodniowy
11. Obligatoryjne przerwy i odpoczynki
12. Ustalenie systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
13. Rodzaje systemów czasu pracy z kodeksu pracy oraz z ustawy o czasie pracy kierowców
14. Dyżur z kodeksu pracy a dyżur kierowcy. Pozostawanie w dyspozycji
15. Szerszy aspekt dyżuru kierowcy – dyżur „zwykły” 100% oraz dyżur 50%
16. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja czasu pracy
17. Praca w godzinach nadliczbowych
18. Praca w niedzielę i święta
19. Praca w porze nocnej
20. Podróż służbowa kierowcy
21. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

All Warsaw events