Metódy arteterapie I.- Imaginácia

Metódy arteterapie I.- Imaginácia
Event Ended
29 Sep 16:00 - 30 Sep 15:00

AnimaMundi, Rešetková 9

Event Ended

METÓDY ARTETERAPIE I. - IMAGINÁCIA

PRIHLÁŠKY : info@animamundi.sk/ 0904 318 051

ČAS / DÁTUM: 29.september (16:00 - 20:00 hod.) PIATOK
30. september (9:00 - 15:00 hod.) SOBOTA
CENA: 69 eur / zľava študenti - 59 eur (denný študenti)
TRVANIIE: 10 hodín
MIESTO KONANIA: Bratislava Rešetková 9
Adresa sa nachádza az Poliklinikou Nové mesto, od Trnavského a Račianskeho mýta tak 9 min. cesty pešo.
MHD - z Trnavského mýta na Tehelnú linka č. 51

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ:
Chceli by ste si obohatiť svoje poznatky z arteterapie o nové metódy ? Prinášame vám štvordielny cyklus stretnutí, kde sa naučíme používať I. - IMAGINÁCIE, II. PRÁCA S HLINOU, III. KOLÁŽ a IV. TERAPEUTICKÉ KARTY. Stretnutia na seba nenadväzujú preto možno využiť možnosť prihlásiť sa iba na tie, ktoré vás zaujímajú.
Kurz je určený pre všetkých, ktorí by sa chceli oboznámiť s možnosťami imaginácie, ktorá sa dá využívať v rámci arteterapie, relaxácie, je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Vhodné pre laickú verejnosť, ktorí si chcú vyskúšať zážitkovú formu arteterapie pomocou imaginácie a rovnako aj pre odbornú verejnosť, ktorá sa chce ďalej odborne v arteterapii vzdelávať a objavovať nové metodiky práce.

OBSAH KURZU:
I. IMAGINÁCIE:
V teoretickej časti si vysvetlíme ako imaginácia funguje, čo sa v procese deje a aké témy v nej možno rozvíjať. V zážitkovej časti, ktorá bude zastúpená vo väčšej miere si skúsime rôzne témy imaginácie, niektoré budeme aj výtvarne spracovávať a tak prepájať s arteterapiou. Imaginácia do veľkej miery vychádza z nášho nevedomia, preto je táto cesta sebapoznania niekedy objavná. Budeme sa v priebehu kurzu venovať aj jednotlivým symbolom v rámci hlbinnej psychológie. Každý účastník dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu.

NEZABUDNITE AJ NA ĎALŠIE POKRAČOVANIE:
II. PRÁCA S HLINOU
III. KOLÁŽ
IV. TERAPEUTICKÉ KARTY

LEKTORKA: Mgr.Barbora Petrgálová,
liečebná pedagogička, absolventka niekoľko ročných certifikovaných kurzov artefiletiky / arteterapie a muzikoterapie na Slovensku a v Čechách. Absolvovala, odbornú prax na pedopsychiatrii - Kramáre, v krízovom centre a v detskom domove. V súčastnosti je v dlhodobom (5,5 roka) psychoterapeutickom výcviku v POP proces - orientovanej psychoterapii. Venuje sa najmä významu symbolov v arteterapii a integratívnemu využívaniu expresínych terapií. Poskytuje individuálne hodiny arteterapie a arteterapiu pre skupiny a organizácie. Štatutárny zástupca oz.AnimaMundi.

All Bratislava events