Szkolenie z Zarządzania projektem budowlanym

Szkolenie z Zarządzania projektem budowlanym
Event Ended
Event Ended

Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w budownictwie
Koszt uczestnictwa: 699,00 zł + 23 % VAT

Program:
I. Wstęp czyli co na początek?
1. Wzajemna prezentacja Uczestników i Trenera
2. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, oczekiwań Uczestników
3. Wprowadzenie do tematu, cle i zagadnienia szkoleniowe
4. Określenie zasad pracy i współpracy
5. Logistyka szkolenia – co, gdzie i kiedy?
6. Ćwiczenie wprowadzające w temat
II. Wprowadzenie w tematykę projektów - podstawy
1. Czym jest projekt budowlany?
2. Specyfika projektu budowlanego
3. Zadania, role i kompetencje osób zaangażowanych w projekt
4. Cykl życia projektu
III. Kierowanie całościowe projektem
1. Opracowanie planu projektu
2. Realizacja projektu
3. Określenie ryzyka w projekcie
4. Zarządzanie zmianami w projekcie
IV. Trudne sytuacje i wyzwania w projekcie
1. Przykłady „z życia” trudnych sytuacji projektowych
2. Zarządzanie zmianami w projekcie
3. Procesy kontrolne w projekcie – monitoring, „kamienie milowe” kontrola i ocena realizacji projektu
4. Inne sytuacje trudne w projektach – biurokracja, nieuzasadnione zmiany, zachowawczość, opór przeciwko zmianom
V. Komunikacja w projekcie
1. Sieci komunikacyjne: kto, co, komu, kiedy, jak?
2. Organizacja zebrań/spotkań zespołu projektowego
3. Raportowanie- ścieżki przekazu realizacji zadań
4. Zamknięcie projektu
5. Zarządzanie wiedzą
VI. Zarządzanie zakresem projektu
1. Inicjacja projektu
2. Planowanie zakresu projektu
3. Struktura zakresu
VII. Czas projektu
1. Mapa sieciowa projektu
2. Ścieżka krytyczna
3. Harmonogram projektu
4. Łańcuch krytyczny
VIII. Koszty projektu
1. Tworzenie budżetu projektowego
2. Kontrola budżetu
IX. Zarządzanie jakością w projekcie
1. Planowanie jakości
2. Zapewnienie jakości
3. Kontrola jakości
X. Zarządzanie ludźmi-zespól projektowy
1. Organizacja i planowanie działań
2. Pozyskiwanie ludzi do projektu
3. Budowa zespołu projektowego
4. Motywowanie
5. Role zespołowe
6. Delegowanie zadań i uprawnień
XI. Projekty przyszłości
1. Nowoczesne technologie w służbie projektantów
2. Wykonywanie projektów na drukarkach laserowych
3. Projekty 2D, 3D, 5D
XII. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

All Warsaw events