Tentoonstelling Den Haag op schaal

Tentoonstelling Den Haag op schaal
Event Ended
04 Sep 07:00 - 05 Sep 17:00

Atrium Den Haag, Spui 70

Event Ended

Ter gelegenheid van de overdracht van de maquette-collectie van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling naar het Haags Gemeentearchief is de tentoonstelling Den Haag op schaal
van 8 augustus t/m 5 september in het Atrium Den Haag te zien.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag maakt al tientallen jaren maquettes van verschillende delen van de stad. Deze maquettes zijn een essentieel onderdeel van de ontwerpprocessen en de presentaties van stedenbouwkundige plannen voor de stad.

Tentoonstelling Den Haag op schaal
Het overbrengen van de collectie maquettes naar het Haags Gemeentearchief is aanleiding om deze kleine tentoonstelling te realiseren. Er zijn 9 maquettes geselecteerd van wijken en buurten in 7 verschillende stadsdelen. Te zien is hoe verschillend maquettes kunnen zijn in materiaalgebruik, schaal en onderwerp. Bij iedere maquette is tekst en uitleg gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van het betreffende gebied.

Maquettecollectie
De collectie maquettes van de gemeente Den Haag omvat momenteel ongeveer 300 stuks. Er zijn bijzondere individuele maquettes van beroemde architecten als Brandes en Dudok, maquettes van wijken, maquettes die bijna een heel stadsdeel omvatten en maquettes van gebouwen die nooit gerealiseerd zijn. In veel gevallen zijn ook de bijbehorende tekeningen en microfiches bewaard. Alles bij elkaar geeft deze collectie ongeveer een eeuw aan lokale stedenbouwkundige ontwikkeling weer.
Per 1 mei 2017 is het maquettedepot met bijbehorende tekeningen en microfiches van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Stedenbouw & Planologie overgebracht naar het Haags Gemeentearchief.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en het Haags Gemeentearchief vinden het belangrijk dat de maquettes zorgvuldig bewaard worden. Niet alleen omdat het historisch waardevolle objecten zijn, maar ook om de collectie te kunnen ontsluiten voor het publiek.
Door de collectie bij het Haags Gemeentearchief onder te brengen kon aan deze wens worden voldaan. Eén van de kerntaken van het Haags Gemeentearchief is het beheren, behouden en ontsluiten van materiaal dat de veranderende stad weergeeft. Tot nu toe beheerde het Haags Gemeentearchief alleen tweedimensionale archieven en collecties. Met de maquettes heeft het Haags Gemeentearchief een bijzondere en interessante collectie met een extra dimensie er bij gekregen.

Meer informatie is te vinden op www.haagsebeeldbank.nl.

All The Hague events