Världen i Konserthuset: Förbjudna Orkestern

Världen i Konserthuset: Förbjudna Orkestern
Event Ended
Event Ended

Fem kvinnor – fem musiker – fem uttryck. På instrument som har varit eller är förbjudna, tabubelagda eller kontroversiella för kvinnor att spela i sina hemländer, eller utifrån kontroversiella kvinnliga konstnärskap, skapas en konsertföreställning med musikglädje och starka berättelser.

En konsert som binder samman musikhistoria, musikkulturer, könsnormer, yttrandefrihet, motstånd och kärleken till musik. Musikerna har ursprung från Irak, Argentina, Sverige, Palestina, Danmark och Senegal.

Konserten är en del av Planeta Festival.

All Gothenburg events