Systematisk review

Systematisk review
Event Ended
07 Nov 08:15 - 15:00

Roskildevej 46, Roskildevej 46

Event Ended

Dette kursus fokuserer på udarbejdelse af systematiske reviews og meta-analyser. Der undervises praktisk orienteret i litteratursøgning, formulering af forskningsspørgsmål (PICO), brug af guidelines (PRISMA), artikelscreening, dataekstraktion, vurdering og fremstilling af data inkl. metoder og software til metaanalyse. Se mere her: http://www.forskerkurser.dk/#!about1/cgzp

All Copenhagen events