Kurs Controlling Personalny - Katowice

Kurs Controlling Personalny - Katowice
Event Ended

Zapraszamy na Kurs Controlling Personalny
Czas trwania - 2 dni
Cena promocyjna - 800,00 zł

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako strategicznego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto uczestnicy nabędą informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji, koordynowania planów i innych projektów personalnych, sprawowania kontroli oraz w zakresie liczenia wskaźników, ich interpretacji i stosowania benchmarków

Program kursu oraz formlarz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem http://www.effekt.biz.pl/kursy-i-szkolenia/Controlling-personalny

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

2. Certyfikat wydany zgodnie z § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

Ilość miejsc Ograniczona

All Katowice events