Prata psykisk ohälsa med unga!

Prata psykisk ohälsa med unga!
Event Ended
Event Ended

Den psykiska ohälsan bland unga ökar alarmerande och sjunker allt lägre ner i åldrarna. Många samtal förs om hur man ska komma tillrätta med problemet, men i de flesta är de unga själva inte närvarande. Den 10 november 2017 håller Hjärnkoll ett unikt kostnadsfritt seminarium om den psykiska ohälsan bland unga, där de unga själva deltar. I tre olika paneler får du träffa unga med psykisk ohälsa som berättar om vad de behövt i skolan, vården och på jobbet. Seminariet vänder sig till dig som möter unga med psykisk ohälsa i ditt yrkesutövande. Vi har endast 140 platser, så anmäl dig snabbt! Kom i god tid för registrering.
Läs mer och anmäl dig här:
https://simplesignup.se/event/97545-vaaga-prata-psykisk-ohaelsa-med-unga

PROGRAM

13.00-13.15 Inledning: Psykisk ohälsa bland unga
Fakta om den psykiska ohälsan bland unga idag.

13.15-13.55 Psykisk ohälsa i arbetslivet
Hjärnkolls unga ambassadörer berättar om att ta sig ut på arbetsmarknaden med psykisk ohälsa och hur de fick sin situation att fungera.

13.55-14.15 Kaffe

14.15-14.55 Psykisk ohälsa i skolan
Hör de unga ambassadörernas erfarenheter om vad de hade behövt i skolan. Möt även några unga vuxna som tagit sig till högskolestudier, trots sin psykiska ohälsa.

14.55-15.35 Psykisk ohälsa i psykiatrin
Hjärnkolls unga ambassadörer pratar om mötet med psykiatrin och vilken sorts stöd de hade önskat där.

15.35-15.45 Avslutning
Så kan Hjärnkolls unga ambassadörer hjälpa er verksamhet till större insikter.

All Stockholm events