Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse Ålesund

Autorisasjonskurs i Relasjonsledelse Ålesund
Event Ended
22 Nov 09:00 - 23 Nov 16:00

Marys Place, Lademoen Kirkealle 9A

Event Ended

Ledelse med basis i særtrekkene ved norsk arbeidsliv gir bedre resultater, færre konfkliter og større tilhørighet.

I høst er det kurs i Ålesund, 22-23 november ved First Hotel Atlantica.

Kurset gir en grundig innføring i og forståelse av denne lederstilen basert på nordiske verdier og forventninger.
Kurset er primært rettet mot ledere med personalansvar, men også prosjektledere og andre som jobber i team kan ha utbytte av kurset.
Kurset ledes av Jan Spurkeland og Martha Torvik og har begrenset antall plasser.
Ta kontakt på martha.torvik@gmail.com eller 91 67 24 51 for mer informasjon / påmelding.

All Trondheim events