National Council Meeting ELSA Slovak Republic

National Council Meeting ELSA Slovak Republic
Event Ended
03 Nov 08:00 - 05 Nov 13:00

ELSA Košice, Kováčska 30

Event Ended

For English language see below

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, Elsáci,

ELSA Slovensko v spolupráci s ELSA Košice si Vás dovoľuje pozvať na jesenné Národné valné zhromaždenie ELSA Slovensko, ktoré sa uskutoční v Učebno-výcvikovom centre v Danišovciach.

Dni nabité workshop-mi a rokovaniami vám spríjemní sociálny program. Deadline prihlasovania na NCM je stanovený na: 15.10.2017, do tohto dátumu je nutné, pre úspešné prihlásenie vyplniť aj záväzný prihlasovací formulár (link viď nižšie). Účastnícky poplatok je 40 EUR, splatný po vyplnení prihlasovacieho formulára k 20.10.2017.

Počas plenárneho zasadnutia dodržte smart casual dess code.

Cena zahŕňa:
- ubytovanie v UVC Danišovce
- plná penzia (večera, raňajky, obed, večera, raňajky)
- welcome drink
- dobrá zábava a nové skúsenosti & konexie

Garantovaných 8 miest pre delegáciu.

Tešíme sa na Vás.

link na prihlasovací formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7QRH62pxDHNACasWYSvIuZzCYrUPjO11fX7UJ_Z1tE3ktg/viewform?usp=sf_link

link na galériu fotografií UVC Danišovce: http://www.upjs.sk/pracoviska/uvz-danisovce/fotogaleria/

Dear ELSA people

ELSA Slovak Republic in cooperation with ELSA Košice sincerely invites you to the autumn National Council Meeting of ELSA Slovak Republic, which takes place in the Učebno-výcvikové centrum Danišovce.

Days full of workshops and discussion will be accompanied with social program. You can registrate yourself until 15 October 2017, by filling in the binding registration formular (see the link below). The fee is 40 EUR, payable until 20 October 2017.

Please keep smart casual dress code during plenary session.

The fee includes:
- accomodation in UVC Danišovce
- full board (dinner, breakfast, lunch, dinner, breakfast)
- welcome drink
- great fun, new experience

We look forward to seeing you.

register form link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7QRH62pxDHNACasWYSvIuZzCYrUPjO11fX7UJ_Z1tE3ktg/viewform?usp=sf_link

link of photo gallery of UVC Danišovce: http://www.upjs.sk/pracoviska/uvz-danisovce/fotogaleria/

All Košice events